Blogolj!

Hámos László: Egyetlen vagyonunk a jó hírnevünk!


Hosszú és méltósággal viselt betegség után szerdára virradóra New Yorkban elhunyt Hámos László, az amerikai magyarság egyik ismert személyisége, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) társalapítója és elnöke.

Hámos László 1951-ben született Párizsban, felvidéki és erdélyi magyar szülők gyermekeként. Gyermekkorát New York közelében, New Jerseyben töltötte. A massachusettsi Mount Hermon School elvégzése után a Pennsylvania Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán tanult. A Cravath, Swaine & Moore ügyvédi irodánál töltött időszak után saját, jogi kutatómunkával és tanácsadással foglalkozó vállalkozást indított, majd, jogi karrierjét feladva, minden idejét a HHRF-nek szentelte. Ifjúságának éveit meghatározták a manhattani Yorkville negyed amerikai magyar szervezetei: a cserkészek, a Magyar Református Egyház, a Magyar Ház.

Esetében tényleg nem csupán üres kijelentés, hogy szívén viselte a magyar kisebbség sorsát. Ugyan Párizsban született és az Egyesült Államokban nőtt fel, de származására mindig is büszke volt. Emellett pedig amerikai identitástudata sem volt elhanyagolható. Ennek már fiatalon hangot is adott, mikor a ’70-es években Románia – a keleti blokk kommunista országai közül egyedüliként – az amerikai kormány által nyújtott Legnagyobb Vámkedvezmény haszonélvezője volt. Viszont Amerika látványosan nem vett tudomást a Ceaușescu-rezsim által semmibe vett emberi jogok sárba tiprásáról, hogy erőszakkal akarták beolvasztani az erdélyi magyar kisebbséget.

Ezt felháborítónak tartotta és 1976. május 8-án egy maroknyi amerikai magyarral együtt tiltakozó akciót szerveztek a New York-i román konzulátus elé. Az ekkor létrejött rögtönzött bizottság később a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) néven lett ismert. Ekkor még nem tudták, de történelmet írtak és megváltoztatták az amerikai magyar szervezetek addigi működési modelljét. Nem befelé fordult és a múltba tekintett, hanem a kettős nemzeti identitású amerikaiak erejére alapozott, és egyszerű szavazóként igyekeztek nyomást gyakorolni megválasztott képviselőikre és más döntéshozókra.

Az akkori amerikai magyar csoportok között egyedüliként, a HHRF az egyetemes emberi jogok szemszögéből vizsgálta a kisebbségi jogsértéseket, és erre az amerikai politikusoknak is lépniük kellett. Ráadásul mindent alá is tudott támasztani, a jogsértéseket dokumentálta, az alapítvány kapcsolatot tartott az erdélyi és felvidéki magyar földalatti mozgalmakkal, és első kézből származó híreket gyűjtött, fordított le és publikált. Ez akkoriban nem kis erőfeszítést igényelt, hiszen a fax újdonságnak számított, a keleti blokk országaiban pedig tilos volt fénymásolót birtokolni.

Rendszeresen részt vett nemzetközi emberi jogi konferenciákon, ahol következetesen kiállt a magyar kisebbségek jogainak érvényesítéséért. Hámos László 1976-ban társalapítója volt a Committee for Human Rights in Rumaniának (Romániai Emberi Jogokért Bizottság, 1984-től Magyar Emberi Jogok Alapítvány), amelyet aztán 43 éven keresztül vezetett.

„Egyetlen vagyonunk a jó hírnevünk!”

A jogsértések dokumentálásában mindig egyetlen cél vezérelte, hogy kiemelkedő minőségű, letisztult szöveg szülessen. Ennek eredményeképpen vezetésével a HHRF cáfolhatatlan híreket szolgáltató, megbízható információs központtá fejlődött. Az évek során a szövetségesek olyan hálózatát építette ki az amerikai Kongresszusban és a külügyminisztériumban, mindkét politikai oldalon, amelynek tagjai hivatali minőségükben emeltek szót a vasfüggöny mögött élő, elnémított magyar kisebbségek érdekében. Számtalan kötetet, állásfoglalást és tanulmányt írt és szerkesztett az emberi jogok témájában, és több mint 1000 oldalnyi írásos tanúvallomást nyújtott be összesen 27 kongresszusi bizottsági meghallgatás során.

Hámos László és Tőkés László

Előadásokat tartott több neves amerikai egyetemen (Cornell, Princeton, Yale, Columbia) és tanácsadóként segítette a sajtó, más nemzetközi civil szervezetek, amerikai és nemzetközi kormányzati szervek munkáját. Hat amerikai elnökkel találkozott, az 1994-es NATO-bővítés során három alkalommal is részt vett Clinton elnök és Al Gore alelnök megbeszélésein. 1990 márciusában jelen volt azon a találkozón az elnöki irodában, amely során id. George Bush, az amerikai külügyminiszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó fogadták Tőkés Lászlót, a romániai forradalom hősét. A kommunizmus bukása óta László több száz személyes találkozót szervezett a kárpát-medencei magyar közösségi vezetők részére a Fehér Ház, a Kongresszus és a külügyminisztérium döntéshozóival. Személyes példája közvetlenül hatott a tágabb értelemben vett amerikai magyar közösség vezetőinek új nemzedékére.

A HHRF elnökeként Hámos László rengeteg tiltakozó dokumentumot nyújtott be, többek közt a Fehér Háznak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosítása miatt. Szintén nagy szerepe volt abban is - az amerikai törvényhozás magyar frakcióközi csoportja egyik társelnökeként -, hogy a román kormány és az amerikai külügyminisztérium kénytelen volt lépéseket tenni az Erdélyben elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása érdekében.

A HHRF tagjai Tom Lantos kongresszusi szenátorral 1982. szeptember 14-én. Balról jobbra: Veress Bulcsú, Lantos Annette, Tom Lantos és a HHRF munkatársai: Latkóczy Emese, Hámos László és Brogyányi Jenő. Forrás: HU OSA 300-40-1:1086/1

1991-ben a HHRF az Amerikai Magyar Koalíció társalapító szervezete lett, és Hámos László a megalakulás pillanatától a igazgatótanács és a végrehajtó bizottság állandó tagjaként szolgált. 1996-ban az Amerikai Magyar Református Egyesület (Hungarian Reformed Federation of America - HRFA) igazgatójának választották. 2008-tól az egyesület testületi elnökeként tevékenykedett, és ebben a minőségében 2011-ben sikeresen hozta tető alá a HRFA összeolvadását a GBU Financial Life biztosítótársasággal. Ezután 2013 őszéig László a HRFA utódszervezetének, a Kossuth Alapítványnak az elnöke lett.

Ugyancsak elnökként vezette a 64 éve működő, New York-i Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulatot. Hámos László meghatározó szerepet játszott a New York-i Magyar Ház és a washingtoni Kossuth Ház, az amerikai magyar közösség e két emblematikus épületének a megőrzésében és fejlesztésében. Kezdeményezései a másfél milliós amerikai magyarság kulturális identitástudatának ápolását is szolgálták, többek között a 2012-ben általa indított ReConnect Hungary program, George Pataki, New York állam volt kormányzójának védnöksége alatt.

Hámos László a teljes magyar diaszpóra szervezetei között is tiszteletet érdemelt ki magának. A nyugati magyarság képviseletében vett részt a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) ülésein. 1998 és 2002 között a Miniszterelnök pro bono külügyi tanácsadójaként szolgált. Munkája során őt és alapítványát számos díjjal tüntették ki: Kisebbségekért Díj (1996), Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2001), az Amerikai Magyar Alapítvány Lincoln Díja (2007), a Magyar Tudományos Akadémia Arany János érme (2011).

Forrás: szekelyhon.ro

https://15millio.blogstar.hu/./pages/15millio/contents/blog/71585/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?